Zapraszam do skorzystania z kompleksowych usług związanych z ochroną oraz pielęgnacją drzew.

 • Pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną.

  Cięcia sanitarne-usuwanie suchych, chorych i uszkodzonych gałęzi.
  Cięcia techniczne-usuwanie gałęzi i konarów kolidujących z infrastrukturą.
  Cięcia korygujące-poprawa statyki drzewa.
  Cięcia rozluźniające koronę.

 • Wycinka drzew, również tych trudno dostępnych i niebezpiecznych.

  Sekcyjna ścinka drzew z użyciem technik wspinaczkowych.
  Tradycyjna ścinka drzew.

 • Montaż wiązań elastycznych.

  Wzmocnienie mechaniczne drzew w celu zabezpieczenia drzewa, gałęzi oraz konarów przed wyłamaniem.

 • Sadzenie drzew i krzewów.

 • Ochrona drzew przed uszkodzeniami w procesie budowlanym.

 • Dokumentacja fotograficzna drzew z wykorzystaniem technik wspinaczkowych